review center logo
ribbon banner

Οι καλύτερες εταιρείες στην κατηγορία:
Οικονομικά

 • 6 . Proton Bank
  Βαθμολογία: 8

  1 βαθμολογία μέλους Ιστoσελίδα
  Η νέα Proton Τράπεζα ΑΕ, ιδρύθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2011, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, σε εφαρμογή του Νόμου 4021/2011 περί εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων. Με βάση το Νόμο αυτό, στη νεοϊδρυθείσα τράπεζα μεταφέρθηκαν το σύνολο των καταθέσεων (ιδιωτών, τραπεζών και Δημοσίου) και το υγιές ενεργητικό (χαρτοφυλάκια δανείων και τίτλων) της παλιάς Proton Bank. H Νέα Proton Τράπεζα λειτουργεί υπό το σήμα Proton, και ενισχύθηκε από το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) παρέσχε τα απαιτούμενα κεφάλαια στη νέα, «καλή» Τράπεζα και αποτελεί τον μοναδικό μέτοχό της. Με ισχυρή μετοχική σύνθεση και ενισχυμένα κεφάλαια, εξασφαλίζει εγγυημένο και υγιές βιώσιμο παρόν και μέλλον, με στόχο τη διασφάλιση των καταθετών και τη χρηματοδότηση υγιών δραστηριοτήτων της ελληνικής οικονομίας.
 • 7 . Εθνική Τράπεζα
  Βαθμολογία: 7

  2 βαθμολογίες μελών Ιστoσελίδα
  Η Εθνική Τράπεζα, με ηγετική παρουσία στην ελληνική τραπεζική αγορά αλλά και δυναμικό προφίλ στη ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, ηγείται του μεγαλύτερου και ισχυρότερου Ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Ο Όμιλος της ΕΤΕ είναι ο πρώτος ελληνικός χρηματοοικονομικός οργανισμός που εισήγαγε με επιτυχία τις μετοχές του στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 1999.
 • 8 . Eurobank
  Βαθμολογία: 6

  7 βαθμολογίες μελών Ιστoσελίδα
  Ο όμιλος Eurobank είναι ένας Ευρωπαϊκός τραπεζικός οργανισμός, με σύνολο ενεργητικού € 71,3 δισ. που προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε οκτώ χώρες. Η Eurobank είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, κατατάσσεται μεταξύ των ηγετικών τραπεζών στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Σερβία, διακρίνεται στον τομέα Διαχείρισης Περιουσίας στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Λονδίνο και διαθέτει παρουσία στην Ουκρανία.
 • 9 . Post Bank
  Βαθμολογία: 6

  2 βαθμολογίες μελών Ιστoσελίδα
  Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος είναι Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέλος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ταμιευτηρίων και του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ταμιευτηρίων. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ιδρύθηκε το 1900 με στόχο την κοινωνική προσφορά, και την οικοδόμηση μιας μακράς παράδοσης κύρους και αξιοπιστίας, που μέχρι σήμερα συνιστά κύριο χαρακτηριστικό της φυσιογνωμίας του. Από τις πρώτες δεκαετίες της λειτουργίας του, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κατάφερε να απευθυνθεί σε πλατιά στρώματα του εργαζόμενου πληθυσμού, να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους και να συγκεντρώσει ένα σημαντικό μέρος της λαϊκής αποταμίευσης. Σήμερα, βαδίζοντας στο δεύτερο αιώνα ζωής του, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο είναι μια σύγχρονη τράπεζα, που διαθέτει το υπόβαθρο και τη δυναμική να στηρίζει την ελληνική οικονομία και κοινωνία με έργα, αξιοποιώντας την ευρύτατη καταθετική της βάση και ένα υγιές χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, έχοντας εδραιωθεί στη συνείδηση όλων μας ως η τράπεζα της αποταμίευσης, βρίσκεται σταθερά δίπλα στον πολίτη, χτίζοντας καθημερινά σχέσεις εμπιστοσύνης.
 • 10 . Emporiki Bank

  0 βαθμολογίες μελών Ιστoσελίδα
  H Εμπορική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1907, είναι εισηγμένη στο ΧΑ από το 1909 και είναι μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές Τράπεζες της Ελλάδας. Τον Ιούνιο του 2000 η Εμπορική Τράπεζα σύναψε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με το διεθνή χρηματοοικονομικό όμιλο της Crédit Agricole, που απέκτησε αρχικά το 6,7% του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής ενώ σήμερα κατέχει το 100 %. Η Εμπορική Τράπεζα δραστηριοποιείται στις εγχώριες και στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και χρήματος, προσφέροντας ένα πλήρες φάσμα παραδοσιακών και σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, που καλύπτουν τις αποταμιευτικές, χρηματοδοτικές και επενδυτικές ανάγκες της πελατείας της. Η Εμπορική Τράπεζα διαθέτει 340 καταστήματα στην Ελλάδα και διεθνή παρουσία μέσω θυγατρικών της Τραπεζών στην Κύπρο, την Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Αλβανία (Μάρτιος 2010: 99 καταστήματα θυγατρικών συνολικά) και μέσω υποκαταστημάτων στο Λονδίνο και τη Φρανκφούρτη. Ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας είναι ένας από τους πιο δυναμικούς ομίλους στον χρηματοοικονομικό τομέα και προσφέρει μία μεγάλη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω της Τράπεζας αλλά και μιας σειράς θυγατρικών εταιριών, όπως επενδυτικής τραπεζικής και χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), ασφάλειες, τραπεζοασφάλειες (bancassurance), διαχείριση διαθεσίμων θεσμικών επενδυτών (asset management), διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών, ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων και καταναλωτική πίστη. Ο Όμιλος της Εμπορικής απασχολεί 7.600 άτομα περίπου. Μέσω του νέου της μετόχου, που συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς ομίλους διεθνώς, η Εμπορική Τράπεζα έχει πλέον πρόσβαση σε σημαντική τεχνογνωσία και ένα διεθνές δίκτυο που απλώνεται σε περίπου 70 χώρες.

 < 1 2 3 4 >  Last ›